Cílem sdružení je zejména

 • Vyhlašovat a organizovat materiální a finanční sbírky na podporu zvířat, především psů a koček v nouzi, spolupodílet se na financování neodkladných případů (vet. ošetření, operace),
 • Zahajovat a ovlivňovat v intencích zákona správní řízení, která směřují k ochraně zvířat,
 • Získávat sponzory z řad firem i soukromých osob pro tyto cíle,
 • Šířit osvětovou činnost s cílem  "Nekupujte, adoptujte", podporování vyhledávání neregistrovaných chovů psů bez PP za účelem zisku a podílet se všemi dostupnými prostředky na zrušení těchto chovů,
 • Podporovat adopce psů a koček z útulků a dočasných péčí,
 • Podílet se na přípravě zákonů na ochranu zvířat,
 • Podpořit a spolufinancovat zřízení Záchrané veterinární služby,
 • Publikovat,
 • Zřídit sbírkové konto pro financování zvířat v nouzi a paypalového konta k rychlému převodu financí potřebným,
 • Vyhledávání akčních nabídek veterinárních léků a dalších veterinárních přípravků a vyjednávání množstevních slev pro útulky, depozita, DO (dočasné opatrování),
 • Podílet se na přípravě a realizaci osvětových akcí zaměřených především na mládež,
 • Podílet se organizačně i finančně na akcích spojených s realizací plošných kastrací a omezení velkochovu psů a koček bez PP,
 • Organizovat kampaně a petiční aktivity,
 • Podporovat odchytovou službu,
 • Pomáhat při zveřejňování ustájení psů odebraných policií či veterinární správou do domácí péče či depozit,
 • Zveřejňovat informace,
 • Navrhovat zahájení řízení u soudu a řízení se účastnit,
 • Jednat a činit podněty orgánům veřejné správy,
 • Spolupracovat s tuzemskými i mezinárodními subjekty,
 • Napomáhat k odstraňování nedostatků,
 • Poskytovat poradenskou činnost,
 • Další související činnosti.